aparate-de-marcat-electronice-fiscale

30 noiembrie, data pana la care pot fi conectate aparatele de marcat electronice fiscale

Operatorii economici incadrati in categoria contribuabililor mici si mijlocii au obligatia de a asigura conectarea la distanta a aparatelor de marcat electronice fiscale pana la data de 30 noiembrie 2021. Practic, acesta este termenul pana la care operatorii economici se pot conecta la serverul ANAF, respectand prevederile OPANAF nr.435/25.03.2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic national de supraveghere monitorizare a datelor fiscale al ANAF, in caz contrar vor fi sanctionati.

Ce presupune conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Potrivit legislatiei in vigoare, firmele mici si mijlocii sunt nevoite sa se conecteze la sistemul national de supraveghere monitorizare a datelor fiscale al ANAF. Conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) la sistem presupune renuntarea la anumite declaratii care se depun periodic de catre contribuabili si are ca efect o simplificare a obligatiilor declarative, in eventualitatea realizarii cu succes a procesului si transmiterii datelor complete. In cazul in care contribuabilii folosesc aparate de marcat electronice fiscale instalate in zone nedeservite de retele de comunicare electronice, au obligatia completarii si transmiterii declaratiei prevazute in Anexa nr. 2 la ordinul precizat, nr.435/25.03.2021, pana la termenul anterior mentionat.

Harta zonelor deservite de retelele de comunicatii publicata pe pagina oficiala de internet a ANCOM poate fi consultata accesand https://www.aisemnal.ro/home.

Care sunt sanctiunile pentru nerespectarea acestei obligatii

In situatia in care contribuabilii nu respecta obligatia de a asigura conectarea la distanta aaparatelor de marcat electronice fiscale, in vederea transmiterii de date fiscale catre ANAF, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 8.000 si 10.000 lei, in conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1) lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cum se pot obtine informatii privind procedura de conectare a AMEF

Contribuabilii care au nevoie de mai multe informatii privind procedura de conectare a AMEF la serverul ANAF pot consulta Ghidul cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF-ANAF. De asemenea, se pot obtine mai multe detalii:

  • prin Formularul Unic de Contact, disponibil pe site-ul www.anaf.ro in sectiunea Contact – Formular de contact;
  • telefonic, apeland Call Center-ul de asistenta al ANAF, la numarul 031.403.91.60;
  • la structurile de asistenta pentru contribuabili din cadrul unitatilor fiscale teritoriale.

Este important de mentionat ca aparatele de marcat sunt realizate pe o structura de calculator standard, in care este inclusa o placa fiscala ce contine un modul fiscal cu hardware si program de control proprii, care se interfateaza cu programul de aplicatie al aparatului de marcat electronic fiscal. Operatorul economic poate extrage sau poate citi informatiile inregistrate in memoria fiscala, pe o perioada pe pana la 10 ani, ori de cate ori este nevoie in vederea transmiterii catre un mediu de stocare extern, independent de conexiunea aparatului de marcat la sistemul informatic al ANAF. Datele stocate in memoria fiscala sunt inviolabile si se pastreaza pe timp nelimitat.

Dupa realizarea conectarii aparatului de marcat electronic fiscal la sistemul informatic, conform procedurii, operatorul economic detinator al aparatului de marcat, poate verifica, prin intermediul serviciului Spatiu Privat Virtual, eventuale mesaje pe care sistemul informatic le poate transmite, referitoare la disfunctionalitatile transmiterii fisierelor de la AMEF la sistemul informatic, conform prevederii art. 2 alin. (2) din OPANAF nr. 435/2021.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *