declaratia-privind-beneficiarii-reali

1 octombrie, termenul limita pentru a depune declaratia privind beneficiarii reali

Persoanele juridice care nu au depus declaratia privind beneficiarii reali mai au la dispozitie doar cateva zile pentru a face acest lucru. Oficiul National al Registrului Comertului aminteste companiilor ca la data de 1 octombrie se implineste termenul de depunere a formularului anual referitor la beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, prevazut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. In luna mai, guvernul a amanat aceasta obligatie introdusa in mod abrupt, chiar in momentul depunerii situatiilor financiare anuale.

Ce este declaratia privind beneficiarii reali

Obligatia de a depune declaratia privind beneficiarii reali a fost introdusa prin Legea 101/2021. Este vorba despre o declaratie pe proprie raspundere pe care o da reprezentantul legal al societatii si care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:

  • datele de identificare ale beneficiarilor reali;
  • modalitatile in care se realizeaza controlul asupra societatii in conformitate cu criteriile stabilite prin lege.

In tara noastra, peste 95% dintre firme au ca beneficiar real asociati persoane fizice potrivit actului constitutiv. Conform legii, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine ori controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se efectueaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune ori o activitate. Beneficiarul real este cel care detine direct ori indirect 25% + 1 din numărul actiunilor/partilor sociale, cel care participa la capitalul unei firme intr-un procent de peste 25% sau cel care controleaza direct ori prin alte mijloace activitatea respectivei societati. Prin urmare, beneficiarul real poate fi, dupa cum urmeaza:

  • reprezentantul legal (administratorul), in cazul firmelor;
  • constituitorul/constituitorii, fiduciarul/fiduciarii ori beneficiarul/beneficiarii, in cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare;
  • asociati/fondatori, membri in consiliul director sau persoane cu functii executive, in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ (ONG-uri).

Cum poate fi depusa declaratia privind beneficiarii reali

Aceasta declaratie privind beneficiarii reali poate avea forma de inscris sub semnatura privata sau forma electronica. Ea poate fi depusa la ONRC personal de catre reprezentantul legal al societatii, dar si prin mijloace electronice, prin corespondenta sau prin reprezentant, cu data certa, data de un notar public ori atestata de avocat. In contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru evitarea aglomerarii ghiseelor, institutia recomanda ca transmiterea cererilor de depunere a declaratiei privind beneficiarii reali sa se faca in principal prin portalul de servicii al ONRC. Totodata, formularele se pot depune prin e-mail sau prin posta/curier.

In vederea indeplinirii obligatiilor mentionate, antreprenorii au posibilitatea de a bifa pe formularul-tip ”Declaratia privind beneficiarii reali”, ambele casete, atat cea corespunzatoare depunerii declaratiei anuale, cat si cea prevazuta de dispozitiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu completarile si modificările ulterioare.

Cine trebuie sa depuna declaratia privind beneficiarii reali

Notiunea de „beneficiar real” a revenit in atentia contribuabililor romani odata cu transpunerea in legislatia noastra a doua directive europene privind prevenirea si combaterea spalarii banilor, care, impreuna, s-au transformat in Legea nr. 129/2019. Orice societate comerciala, fiducie sau ONG care este constituit in 2021 trebuie sa depuna declaratia privind beneficiarii reali chiar de la infiintare. De asemenea, firmele, fiduciile si ONG-urile deja constituite trebuie sa depuna declaratia anual sau oricand apare o modificare a datelor beneficiarilor reali.

Sunt exceptate de la depunerea declaratiei privind beneficiarii reali regiile autonome, companiile si societatile nationale, societatile detinute integral sau majoritar de stat.

Ce sanctiuni exista pentru nerespectarea acestei obligatii

In situatia in care reprezentantul legal nu depune declaratia privind beneficiarii reali, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 5.000-10.000 de lei in cazul firmelor si 200-2.500 de lei pentru fundatii si asociatii. Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale reprezentantul societatii comerciale nu depune declaratia privind beneficiarii reali, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii.

Companiile inregistrate pe teritoriul Romaniei, precum si cele in curs de constituire sunt obligate de a face cunoscute, pana la 1 noiembrie, informatiile privind beneficiarul lor real prin depunerea declaratiei la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Totodata, a fost constituit si Registrul Beneficiarilor Reali ai societatilor, care permite autoritatilor competente de supraveghere si control, precum si entitatilor raportoare care aplica masurile de cunoastere a clientelei, sa acceseze informatii corecte si complete despre beneficiarii reali ai persoanelor juridice inregistrate in Romania.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *